230098 230098 Bypass 230181 230219 Akcie Domov English ENNOVI Filmy Finance API FVP Hry jQuery OPCE ostatní SAP a Inventor test test s dlouhým titulkem úkoly na den vývoj Zakázky
88 ostatní
background-color:{$task->colour|noescape} https://cssgradient.io/ https://getbootstrap.com/docs/4.0/utilities/flex/
79 ostatní
opavit chybu s chybějícím úkolem Xeams - MTA-STS barva Návrh - proposal https://opta.findernet.com/cs/